riemerblog


Ga naar de inhoudsopgave

Je God bepaalt je moraal

artikelen

Je God bepaalt je moraal

gepubliceerd vrijdag 12 juli 2013 10:00 bron: Henk van Rhee - habakuk.nu


Steeds meer hedendaagse kerkmensen neigen ertoe te zeggen, dat de God van de Koran dezelfde is als die van de Bijbel. Vaak gebruikt men daar dan de platitude voor ‘dat er vele wegen naar Rome leiden’. Tegen die achtergrond is het opmerkelijk dat opinieredacteur Chris Rutenfrans van De Volkskrant in een soort minicatechese afgelopen zaterdag nog eens de verschillen tussen islam, christendom en hun godsbeelden uiteenzette. Die verschillen zijn evident en leiden volgens Rutenfrans – voor zo ver ik weet zelf agnost – ook tot een totaal verschillende cultuur en moraal. Een opmerkelijke correctie op ‘moderne’ christelijke inzichten vanuit onverwachte en wat mij betreft onverdachte hoek.

Rutenfrans kwam tot deze conclusie in een bespreking van het boek ‘The Bonobo and the Atheist’ van bioloog Frans de Waal. De Waal doet in zijn boek een poging om vanuit waargenomen ‘onbaatzuchtig’ gedrag bij mensapen onze moraal biologisch te verklaren. Maar afgezien van de vaststelling dat moraal meer is dan een vorm van sociaal gedrag, verklaar je zo niet de morele verschillen die je bij de diverse groepen van zogenaamde ‘afstammelingen van mensapen’ tegenkomt. Rutenfrans betoogt dat die waarschijnlijk beter te verklaren zijn vanuit de verschillende religies, die aan de cultuur van die groepen ten grondslag liggen.

Als relatieve buitenstaander constateert Rutenfrans vervolgens onder andere, dat ‘de joods-christelijke God een verbond sluit met de gelovigen en een persoonlijke God is die de mensen liefheeft’. Vanuit dit godsbeeld is het voor hem geen grote stap naar de centrale en breed gedeelde norm van de christelijke ethiek: ‘heb God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf’. De God van de islam daarentegen noemt Rutenfrans ‘zo hoog verheven, zo transcendent, dat een liefdesrelatie met mensen daarbij onmogelijk is om voor te stellen’. Vanuit dat andere godsbeeld vindt hij de andere moraal in de islamitische cultuur veel beter te verklaren dan vanuit biologische oorzaken. Wellicht zijn de redeneringen van Rutenfrans hier en daar wat ingewikkeld. maar als catechisatieles voor christenen die niet meer goed weten in welke God ze nu eigenlijk geloofden, zijn ze wel heel erg nuttig.


Bron: Henk van Rhee - habakuk.nu


deze maand | over MIJ | ervaring met God | gedichten-videos | studies | archief | contact | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu
eXTReMe Tracker
-------------------------