riemerblog


Ga naar de inhoudsopgave

Beeth -tweede letter Hebreeuwse alfabet

artikelen


BEETH
Een prachtige uitleg van de betekenis van de tweede Hebreeuwse letter

09-08-2011 door Joop Neven
De eerste letter, de “alef”, is eigenlijk onhoorbaar, want hij wordt niet uitgesproken. De eerste letter, die wel uitgesproken wordt, de “beeth”, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabeet.

De letter “beeth”zie er zo uit: ?

Hoewel de “beeth” de tweede letter is in het Hebreeuwse alfabet, is het toch de eerste letter, die in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt. “In den beginne” is in de Hebreeuwse Bijbel “Bereeshieth”. De “beeth” van “Bereeshieth” wordt groter geschreven dan de andere letters. Dat noemt men een “majuskel”. Hij trekt a.h.w. de aandacht. Het spreken van God {in Zijn Woord} begint met de eerste letter, die hoorbaar is.

De overgang van de “alef” naar de “beeth”, geeft aan, dat de 1 { God, de alef} iets tot stand gebracht heeft, namelijk de 2, de “beeth”.”Beeth”betekent, “huis”. God heeft het “huis” tot stand gebracht. De 1 heeft de 2 tot stand gebracht. Daardoor wordt God automatisch “vader”, want “aaw”betekent “Vader”. Dat is een koppeling tussen de `alef`{God} en de “beeth” {het huis}, of tussen de 1 en de 2. Dat huis is Gods schepping. Het bijzondere is dat God nog geen Vader{ 1-2} was, toen Hij de schepping, Zijn huis, nog niet gemaakt had. Toen was Hij Eén {1}. Gods doel met de schepping is, dat het van de “alef” naar de “beeth” gaat en van de “beeth” weer terug tot de “alef”.

Het getal 2

De “beeth” is gelijk aan het getal 2, dat heeft met “dualisme”{tweeheid} te maken. Er is sprake van verdeling en tegenstelling. Voordien was de 1 er, een onverdeelde toestand. Nu wordt alles bepaald door de 2, hemel – aarde, licht – duisternis, man – vrouw. De 2 wordt door God gemaakt. Want: in den beginne schiep God “hemel en aarde”, maakte daarmee dus de 2, welke zich nu in alles gaat voorzetten. Woest en ledig etc. Die 2-heid zit er aan vast. Deze 2-heid komt voort uit God, die haar maakt met het scheppen van hemel en aarde. Uit de “alef”, uit de 1 die alles in zich had, maakt God de 2.

Scheppen

Het woord scheppen, ´bara´ {scheppen} begint ook met een “beeth” en het eindigt met een “alef”. “Bara” is het tweede woord van de Bijbel. Genesis begint met: beresjiet, in een begin en dan komt het woord bara. In het woord bara zit ook het getal twee. Scheppen houdt in, dat er twee zullen komen. Maar daarmee is het woord “scheppen” niet klaar. D.w.z de schepping is pas voltooid als uit de tweeheid weer de 1 is gekomen. Zoals Paulus dat zo mooi zegt in Efeze 4 vers 1-16. “één lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen”.

En dan is het de vraag: hoe zal alles weer terugkeren tot Hem? Hoe komt alles weer terug bij de Vader? Dat is in feite het verhaal van de verloren zoon. Hoe komt de zoon weer bij de vader? Die terugkeer is het diepste verlangen in het hart van God. Maar als er geen “twee” geweest waren, was dat verlangen er ook nooit gekomen. Dan hadden we ook nooit het heimwee gekend. Dan had de Vader nooit op de uitkijk gestaan. Dan was daar nooit de Zoon geweest die zou zeggen. “Vader vergeeft het hun , want ze weten niet wat ze doen”. {Luc 23 vers 34}. En dat is hét fundament, namelijk Christus. Paulus zegt: “want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen” {1Kor.3 vers 11}.

Wat is de Hebreeuwse taal toch schitterend. Als we over de Hebreeuwse letters spreken, gaat het eigenlijk over de taal van het hart van God.


-o-o-o-o-
Hebreeuwse woorden


deze maand | over MIJ | ervaring met God | gedichten-videos | studies | archief | contact | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu
eXTReMe Tracker
-------------------------